Cito-toets thuis oefenen

Cito-toets thuis oefenen

Uitgeverij Educazione heeft drie boeken ontworpen voor groep 4. In deel 1 worden kinderen voorbereid op alle Cito-toetsen van M4, terwijl de E4-toets met deel 2 wordt voorbereid. Cito-toets Groep 4 oefenen deel 3 is het meest complete oefenboek en betreft een bundeling van deel 1 en 2. Met ruim 330 oefeningen per deel bieden de oefenboeken van Educazione meer dan genoeg materiaal om de Cito van groep 4 voor te bereiden met uw kind. Op het gebied van rekenen en taal komt alles aan bod. De oefenboeken van Educazione worden door veel ouders ingezet om hun kinderen te helpen voorbereiden op de Cito-toetsen. De oefenboeken zijn zowel digitaal (in PDF) als fysiek (in boekvorm) te verkrijgen. Bekijk voor aanvullende informatie de volgende pagina: Educazione’s oefenboeken. Conclusie In groep 4 worden twee belangrijke toetsen bij kinderen afgenomen: de Cito-toets M4 (januari) en E4 (mei). De toetsen gaan in op alle vakgebieden en zijn belangrijk omdat ze de doorgaande lijn van kinderen in kaart brengen. Leraren gebruiken deze resultaten om kinderen verder te helpen. Vanwege het grote belang van de Cito-scores kiezen veel ouders ervoor om hun kinderen thuis extra voor te bereiden op deze toetsen. De Cito Oefenboeken van Educazione helpen hierbij. In de oefenboeken komen alle onderwerpen uit groep 4 voorbij en worden leerlingen stevig klaargestoomd voor de toetsen in groep 4.

Document met info

Info met presentatie

Informatie in tekening

Document 2

Document 1

Tekeningen

Excel-bestand

Overzicht

Afbeelding 3

Cito groep 4 (pres)

Afbeelding 1

Presentatie erover

Link toevoegen

Link toevoegen