Cito door de basisschool

Cito door de basisschool

Kinderen in groep 4 doen tweemaal per jaar de Cito-toets van het LVS. Ten eerste in januari en wordt M4 genoemd. De tweede toets vindt plaats in mei of juni en betreft de E4-toets. Wat is nu handig om als ouder van een kind in groep 4 over deze toets te weten? In dit artikel vertellen we u alles over de Cito-toetsen van groep 4. Daardoor bent u straks volledig op de hoogte. Welke toetsen worden er afgenomen? Om te starten zijn dit de Cito-toetsen die in groep 4 in januari en mei/ juni worden afgenomen: rekenen, spelling, woordenschat en begrijpend lezen. De kinderen worden getoetst over alle onderwerpen die aan bod is gekomen. Onder andere: rekenen met getallen tot en met honderd, klokkijken, vermenigvuldigen en delen. Op het gebied van spelling gaat het om de goede schrijfwijze. Woordenschat wordt getest middels woorden die alle kinderen in groep 4 moeten kennen. Begrijpend lezen gaat over de wijze waarop kinderen teksten begrijpen. Elk van deze onderdelen komen door het leerjaar heen uitgebreid aan de orde en zouden dus goed gemaakt moeten kunnen worden.

Citotoetsen groep 4

Juf Femkes blog

Citotoetsen groep 4

Toetsen in groep 4

Groep 4 basisonderwijs

Leren in groep 4

Toetsen van groep 4

Cito toets groep 4

Link toevoegen

Link toevoegen