basisschool-info

Klik me


www.stofzakkie.nl

Link toevoegen

Interessant


Link toevoegen

SEO Boost

Een goede SEO strategie levert je meer bezoekers op je site en hogere resultaten in Google. Leer snel hoe !!

Link toevoegen

Cito door de basisschool

Kinderen in groep 4 doen tweemaal per jaar de Cito-toets van het LVS. Ten eerste in januari en wordt M4 genoemd. De tweede toets vindt plaats in mei of juni en betreft de E4-toets. Wat is nu handig om als ouder van een kind in groep 4 over deze toets te weten? In dit artikel vertellen we u alles over de Cito-toetsen van groep 4. Daardoor bent u straks volledig op de hoogte. Welke toetsen worden er afgenomen? Om te starten zijn dit de Cito-toetsen die in groep 4 in januari en mei/ juni worden afgenomen: rekenen, spelling, woordenschat en begrijpend lezen. De kinderen worden getoetst over alle onderwerpen die aan bod is gekomen. Onder andere: rekenen met getallen tot en met honderd, klokkijken, vermenigvuldigen en delen. Op het gebied van spelling gaat het om de goede schrijfwijze. Woordenschat wordt getest middels woorden die alle kinderen in groep 4 moeten kennen. Begrijpend lezen gaat over de wijze waarop kinderen teksten begrijpen. Elk van deze onderdelen komen door het leerjaar heen uitgebreid aan de orde en zouden dus goed gemaakt moeten kunnen worden.

Citotoetsen groep 4

Cito toets groep 4

Toetsen van groep 4

Leren in groep 4

Groep 4 basisonderwijs

Toetsen in groep 4

Citotoetsen groep 4

Juf Femkes blog

Link toevoegen

Belang van de toetsen

Om welke reden neemt de basisschool deze Cito’s bij kinderen af? Wat is er zo belangrijk aan de scores van kinderen? De school doet er alles aan om de leeropbrengsten van kinderen vast te leggen. Door twee keer te toetsen is die lijn goed te volgen. De docenten kunnen zien of de klas en leerlingen genoeg groeien en vooruitgaan. Zo niet, dan kan er een plan worden geschreven om de leerling verder te helpen. Tot slot zijn de Cito-scores van belang voor de uitstroom na het basisonderwijs richting het voortgezet onderwijs. Cito-scores tellen dan zwaar mee. Voorbereiden op de toetsen Normaal gesproken is het zo dat de basisschool haar leerlingen goed voorbereid op de Cito-toetsen die in januari en mei/ juni afgenomen worden. De inhoud komt dan ook dagelijks terug. Het is dus aannemelijk dat kinderen vanzelf worden voorbereid op de Cito’s. Helaas wil dat niet alles zeggen, want Cito’s verschillen nu eenmaal van de methodetoetsen. Niet alleen de inhoud is soms verder, ook de wijze van bevraging is anders dan op de normale toetsen. Om die reden is het dat veel ouders besluiten om met hun kind te Cito-toetsen voor te bereiden. Daar zijn goede oefenboeken voor nodig, die weten wat in groep 4 echt belangrijk is. De oefenboeken voor Cito van Educazione kunnen gebruikt worden om kinderen zeer goed voor te bereiden op de Cito-toetsen van groep 4.

Onderwijspagina

Educatie Startpagina

Basisschool Startpagina

Startpagina Onderwijs

Onderwerpen Onderwijs

Verzamelpagina Onderwijs

Verzamelpagina Educatie

Startpagina Educatief

Educatieve Startpagina

Onderwijs en info

Info onderwijs

Onderwijs informatie

Onderwijs start met informatie

Informatie voor ouders

Info voor ouders

Overzich van websites over onderwijs

Onderwijs in Nederland

Onderwijs in beeld

Brengt onderwijs samen

Link toevoegen

Cito-toets thuis oefenen

Uitgeverij Educazione heeft drie boeken ontworpen voor groep 4. In deel 1 worden kinderen voorbereid op alle Cito-toetsen van M4, terwijl de E4-toets met deel 2 wordt voorbereid. Cito-toets Groep 4 oefenen deel 3 is het meest complete oefenboek en betreft een bundeling van deel 1 en 2. Met ruim 330 oefeningen per deel bieden de oefenboeken van Educazione meer dan genoeg materiaal om de Cito van groep 4 voor te bereiden met uw kind. Op het gebied van rekenen en taal komt alles aan bod. De oefenboeken van Educazione worden door veel ouders ingezet om hun kinderen te helpen voorbereiden op de Cito-toetsen. De oefenboeken zijn zowel digitaal (in PDF) als fysiek (in boekvorm) te verkrijgen. Bekijk voor aanvullende informatie de volgende pagina: Educazione’s oefenboeken. Conclusie In groep 4 worden twee belangrijke toetsen bij kinderen afgenomen: de Cito-toets M4 (januari) en E4 (mei). De toetsen gaan in op alle vakgebieden en zijn belangrijk omdat ze de doorgaande lijn van kinderen in kaart brengen. Leraren gebruiken deze resultaten om kinderen verder te helpen. Vanwege het grote belang van de Cito-scores kiezen veel ouders ervoor om hun kinderen thuis extra voor te bereiden op deze toetsen. De Cito Oefenboeken van Educazione helpen hierbij. In de oefenboeken komen alle onderwerpen uit groep 4 voorbij en worden leerlingen stevig klaargestoomd voor de toetsen in groep 4.

Document met info

Presentatie erover

Cito groep 4 (pres)

Overzicht

Tekeningen

Document 1

Document 2

Informatie in tekening

Info met presentatie

Afbeelding 1

Afbeelding 3

Excel-bestand

Link toevoegen

Datum laatste wijziging: 14-04-2021

Aanmaakdatum: 12-12-2020

Rubrieken: 3

Links: 39

Link toevoegen